Styrelsen

Ordförande: Jobs Maria Larsdotter 0247-144 02 e-post:jobsmaria@hotmail.com
Sekreterare: Hol Ulla Lännerholm 0247-232 06 & 070-716 31 10 e-post:ulla.lannerholm@hotmail.com
Kassör: Göran Petri 0247-213 34 e-post:goran.petri@telia.com

Ledamöter:
Tommy Gjers
Kungs Levi Nilsson
Back Christina Kuismin

Spelledare
Tommy Gjers

Vikarierande Spelledare
Per Winter
Göran Petri
Hans Sundmark

Revisorer:
Hans Sundmark
Jan Markus

Valberedning:
Hans Skoglund
Karin Bond
Bertil Jenning

Webmaster:
Emma Sarén & Kjell Reistedt

Postadress:
Leksands Spelmanslag
c/o Göran Petri
Heden, Lisshedsvägen 37
793 92 Leksand

Bankgironummer: 5933-3302
Medlemsavgifter: Vuxna 150 kr/år och ungdom t.o.m. 19 år Gratis