Så började det…

Anders Ingels var född i Västannor och blev affärsman i Stockholm. På somrarna renoverade han folkmusikinstrument och orglar på sin gård i Risholn. Det gav honom många kontakter med spelmän.

En skämttidning för en 50-åring blev den direkta orsaken till att ett spelmanslag bildades i Leksand. När Instrumentmakaren och affärsmannen Anders Ingels fyllde 50 år 1947, uppvaktades han av några vänner med första och enda utgåvan av Risholns Extrablad. Tidningen såldes till vänner och bekanta och inbringade 800 kronor.

Pengarna hade Anders Ingels tänkt skänka till Karl Sporrs arbete med att uppteckna socknens folkmusik, men det behövdes inte när kommunen satsade 2.000 kronor på detta. I stället fick Anders Ingels idén att lägga sina pengar som en grundplåt för ett spelmanslag i Leksand.

Den 20 augusti 1948 kallade han till möte på dåvarande sommarserveringen Trädgårdsvillan i Noret, ungefär på den plats där klockspelet nu står. De som kom var spelmännen Back Lars Andersson, Styrsjöbo, Ivar Britz, Noret, Johan Brits, Sunnanäng, Erik Engvall, Tällberg, Niss Axel Eriksson, Källberget, Viktor Haglund, Noret, Anders Jones, Noret, Erik More, Övermo och Göras Olof Persson, Lindberg.

Med på mötet var också tonsättaren Lille Bror Söderlundh, Västanvik, konstnären David Tägtström, Sunnanäng och studenten John Ingels. Den erkände porträttmålaren David Tägtström var medlem i Konstakademien och intresserad av folklig kultur. Han tog sig an de yngre spelmännen, som ibland brukade spela hemma hos Tägtströms i Sunnanäng. Lille Bror Söderlundh var nationellt etablerad musiker och kompositör och bodde i Leksand sedan slutet av 1940-talet. Att ha en så känd person med var naturligtvis en fjäder i hatten för spelmanslaget.

Protokollet vid det första mötet skrevs av Ivar Britz som sedan valdes till spelmanslagets förste ordförande.( (son till Johan Britz och far till Per Britz). Under paragraf 4 skriver han: ”Efter en livlig debatt enades man om att bilda en förening med namnet Leksands Spelmanslag.”

Efter honom har Erik More, Erik Engvall, Knis Karl Aronsson m.fl övertagit ordförandeskapet.

Ordförande för laget är nu (år 2023) Anna-Lena Rågfälts.

Därmed lades den formella grunden till ett lag som blivit välkänt både i Sverige och utomlands. Dagens spelmän förvaltar ett arv av låtar, visor och psalmer som under sekler varit en viktig del av vardag och fest.

Spelmannen skulle vara med så fort något skulle hända. En låt kunde liva upp vandringströtta timmermän eller tröskkullor på väg hem. När sockenkompaniet skulle till Rommehed åtföljdes de av en spelman.

Leksands Spelmanslag är ett av de äldsta i Sverige men redan under årtiondena före denna tidpunkt hade mindre lagbildningar funnits t.e.x. ”Leksandspojkarna”.
Några personer som tidigt var tongivande i det lokala musiklivet var bröderna Carl och Olof Gudmundsson, Johan Brits, Jönses Carl Olsson, Erik More, Niss Axel Eriksson m.fl.

Knis Karl har även varit en viktig musikalisk traditionsbärare. Under senare tid har Kungs Levi Nilsson varit en av de som lett laget med stor framgång.

Musikalisk ledare för spelövningarna är Christina Back, Per Winter, Per Olsson och Ulf Störling..

Vikarierande spelledare är:
Enligt ovan.

Europapriset 1974

FÖRENINGEN LEKSANDS SPELMANSLAG SOM BLEV BERÖMD ÖVER HELA EUROPA 1974!

Spelmännen i Leksand var och är inte endast duktiga på sina instrument eller att underhålla turister. De har alltid varit betydande förvaltare av den gamla folkmusiken med respekt för arvet.

Spelmännen bildade en förening för djupare syften 1948 med bred målsättning, vilket kommit t.o.m. landskapsförbundets ordförande att bli intresserad.
Förutom undervisning av de unga (obs, E.Årjes’ ”Lilla spelmanslaget”) och marknadsföra ett gott spel, ämnade man verka musealt, samla ihop och skydda gamla tonskatter. K.Sporr hade då gjort en stor insats med kommunalt penningbidrag.

Bland denna förenings grundare och blivande styrelseledamöter befann sig därför några, så attsäga, inspekterande kulturpersonligheter enligt bevarade protokollsboken, tunga namn, som går till musik och konsthistoria. Dessa var bosatta i Leksand, nämligen tonsättaren Lille Bror Söderlundh och porträttmålaren och akademiledamoten David Tägtström. Jämte dess två medverkade den lokalt kände och älskade fotografen och folkdansaren Anders Jones, son till Leksands museiskapare Jones Mats Persson.

Föreningen kom igång, under namn Leksands spelmanslag, fem år efter det att Dalarnas spelmansförbund hade bildats å annan ort.

DET STORA GLÄDJEÄMNET FÖR SOCKNEN ÄR NU DET GODA VITSORDET FÖR DESS VERKSAMHET och sensationen att bli berömd över hela Europa 1974, då den fick mottaga det prestigefyllda Europapriset för Folkonst.
Aktuella namn var då ordförande Bengt Heineman, sekreteraren Erik More, musikdirektören Ture Gudmundsson, revisorerna Knis Karl Aronsson och Erik Årjes, kassaförvaltaren Kristina Wåhlberg och suppleanterna Per Britz och Christer Ejeros.

Priset ifråga utdelas av Alfred Töpfer-stiftelsen i Hamburg, och därifrån sänder man ut ett flerspråkigt program till alla länder. Man vill uppmuntra och bekantgöra goda insatser hos kulturförvaltande föreningar inom folkkonsten.
Så fick man läsa över hela kontinenten 1974 i stora bokstäver:

”EUROPAPRISET TILL LEKSANDS SPELMANSLAG FÖR BETYDELSEFULLA INSATSER ATT SAMLA, ÅTERUPPVÄCKA OCH VÅRDA DEN TRADITIONELLA MUSIKKULTUREN I TRAKTEN AV SILJAN, SVERIGE”.

Styrelsen 1974:

BENGT HEINEMAN
Vorsitzender

TURE GUDMUNDSSON
Musikdirektor

ERIK MORE
Sekretär

KRISTINA WÅHLBERG
Kassenfuhrerin

CHRISTER EJEROS UND PER BRITZ
Suppleanten

KNIS KARL ARONSSON UND ERIK ÅRJES
Revisoren

Leksands Spelmanslag 1948 (DIE GRUNDUNG.)

DAVID TÄGTSTRÖM
Kunstmaler und Mitglied der Königlichen Kunstakademie.

LILLE BROR SÖDERLUNDH
Komponist und Orchesterdirigent.

ANDERS JONES
Spielmann und Grunder des Leksander Volktanzvereines….

ANDERS INGELS
Geschäftsmann,Stockholm und Instrumentenkonservator Leksand.DER ANREGER.

IVAR BRITZ
Spielmann und Bauingenieur, Leksand. Erster . gewählter Vorsitzender.

SPIELMÄNNER.
Back Lars Andersson, Johan Brits, Erik Engvall, Niss Axel Eriksson, Olof Gudmundsson, Viktor Haglund, John Ingels, Erik More und Olov Persson.