Några länkar till Folkmusikvärlden


Dalarnas Spelmansförbund
Dalaföreningens Spelmanslag
Folkmusikens Hus Rättvik
Folkmusikgruppen ATRA
Rättviks Spelmanslag
Folkmusikhuset i Stockholm
Lira folkmusiktidning
Täby Spelmansgille
Absoluta MOLLpunkten
Folkmusikkafeet i Göteborg
Musikfestivaler
Ingesunds Musikhögskola
Polskor
Spillefolk.dk
Främby Udde Musikkafé
Orsa spelmän
Gunnfjauns Kapell
Stallet, folk & världsmusik
Riksföreningen f.Folkmusik och Dans
Bollnäsbygdens Spelmanslag