Vi spelar bl.a. följande låtar till dans.

Sidangivelserna gäller spelmanslagets nothäfte "Midsommar i Gropen 2005"

  1.Rovlåten, sid 3
  2.När gubben kom hem(sista lösblad)
  3.Skinnar fars, sid 23
  4.Vårvinda Friska, Lsd, sid 34
  5.Efter fadern, sid 26
  6.Hök Pers Vals, sid 20
  7.Varianten, sid 19
  8.5000 man, sid 12
  9.Oj,Oj,Oj vá roli(sista lösblad)
10.Säbbens D-moll, sid 18
11.Vörtgubbens vals, sid 25
12.Eklunda 3, sid 27
13.Daniels farfars, sid 28
14.Sjöns gubbens, sid 21
15.C i G, sid 24
16.Mikael sjögrens Vals, sid 32
17.Vårvindar, Näs, (sista lösbladet)
18.Per Osas A-moll (sista lösbladet)
19.Talgen, sid 11
20.Tullpolskan, sid 37
21.Per Osas Storpolska
22.Solskenslåten, sid 15
23.Kari Pers polska, sid 8
24.Majvors polska, (höstens lösblad)
25.Farmors brudpolska, sid 29
26.Soluppgången, sid 42
27.Nås-ragan, sid 35
28.Springlek från Malung, sid 36
29.Blank anders brudpolska, sid 38
30.Polska Nerifrå, sid 17
31.Norrbommen
32.Roligs Pers vals
33.Wilhelms Polska
34.Back Fars polska
35.Pellas Mats schottis
36.10 kronors polskan
37.Raketen
38.Ullvivalens
39.Sme-Mors
40.Enreprisarn 3 gånger+Uppstråket
41.Bock-Far
42.Kungs-Levi gånglåt